Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusalan pavelut

TUTUSTU TARKEMMIN

Turvallisuuskonsultointi

Turvallisuussuunnitelman laatiminen on toisinaan haastavaa, mutta me voimme auttaa yritystäsi sen laatimisessa.

Tarvitsetko apua turvallisuussuunnitelman laatimisessa? Suunnitelma voi olla lakisääteinen tai yrityksesi tarvitsee sen muista syistä. Hyvä turvallisuussuunnitelma lähtee aina riskienarvioinnista. Meillä ovat erittäin kokeneet riskien hallinnan ammattilaiset, jotka hallitsevat näiden arvioinnin. Autamme sinua riskien sekä vaarojen arvioinnissa sekä suunnitelman toteuttamisessa.

Turvallisuuskonsultointi

Turvallisuussuunnitelmat ovat osaamistamme

Yrityksen turvallisuussuunnitelma ei ole vain asioiden kirjaamista jonkin netistä löytävän mallin pohjalta, vaan sen tarkoituksena on jäsentää tarvittavat ja oleelliset asiat oikealla tavalla sekä tasolla. Valmiita mallipohjia löytyy paljon, mutta turvallisuussuunnitelman laatiminen vaatii kuitenkin suhtautumista arviointiin kriittisesti. Suunnitelmaa käytetään usein organisaation toiminnan tehostamiseen sekä mittaviin hankintoihin, joten se on laadittava huolellisesti.

Turvallisuuskonsultointi

Autamme riskienhallinnassa

Toimipisteidemme keskeiset sijainnit ovat Espoo ja Tampere. Joten olemme keskittyneet toimimaan eteläisimmässä Suomessa. Turvallisuuskonsultointi on tosin mahdollista koko Suomen kattavasti, jos yrityksesi kokee, että meistä on hyötyä. Meillä on paljon asiakkaita, jotka ovat myös pohjoisempana. Kerro meille, millaista konsultointia yrityksesi tarvitsee, niin voimme kertoa sinulle yksityiskohtaisemmin tarjonnastamme. Riskikartoitus tehdään yhdessä yrityksesi kanssa.

Tarvitseeko yrityksesi turvallisuussuunnitelman?

Turvallisuussuunnitelman laatiminen on osaamistamme, autamme yritystäsi sen laatimisessa

Me aloitamme aina riskienhallinnasta. Vaikka yritys on pienempikin, sen riskikenttä on varsin laaja. Siihen liittyvät tuotteet, markkinointi, henkilöstö sekä koneet. Näillä kaikilla on omat riskinsä ja näitä kaikkia on pyrittävä hallitsemaan. Riskit on tunnistettava tarkasti, jotta ne saadaan hyvin hallintaan. Järkevä yritys ottaa myös huomioon sen, että joskus voi jossakin tilanteessa sattua jokin epäonnistuminen. Vaikka emme etukäteen tiedä, mikä se on, siihen pitää osata varautua, jolloin sen seurauksia voidaan huomattavasti lieventää.

Turvallisuuskonsultointi
Turvallisuuskonsultointi
Turvallisuuskonsultointi

Haluatko apua turvallisuussuunnitelman tekemiseen?

Me autamme yritystäsi suunnitelman tekemisessä sekä siinä, että kaikki mahdolliset riskit käydään lävitse ja huomioidaan.

Turvallisuussuunnitelman laatiminen

Hyvä turvallisuussuunnitelma on kattava ja se lähtee liikkeelle siitä, että teemme riskien luokittelun kattavasti. Luokittelut auttavat ensinnäkin riskien tunnistamisessa, mutta ehdottomasti niiden hallinnassa. Sen jälkeen riskit jaetaan vielä lajeihin. Tällä menetelmällä saamme haarukoitua kaikki mahdolliset riskitekijät esiin sekä pystymme kirjaamaan, miten kutakin riskiä pitää hallita ja millaiset taloudelliset menetykset saattaa seurata siitä, jos jostakin syystä uhka käykin toteen. Kartoitamme yrityksesi riskit tarkasti ja teemme myös laskelmia riskien vaikutuksista. Saamme parhaan kuvan siitä, miten yrityksesi riskejä pitää hallita niin, että toiminta ei ole missään vaiheessa uhattuna.

Turvallisuuskonsultointi
Turvallisuuskonsultointi

Yrityksen toiminta on vakaata, kun riskit ovat hallinnassa

Riskienhallinta ja turvallisuuden suunnittelu tuo helpotusta yrityksesi toiminnalle

Ammattimaisesti tehty riskien kartoitus on osa riskienhallinnan prosessia, johon koko henkilökunnan on osallistuttava. Mitä paremmin riskit ovat hallinnassa, sitä turvallisempi ja luotettavampi pohja yrityksellä on. Myös turvallisuussuunnitelman laatiminen on helpompi tehdä asiantuntijoiden avustamana. Konsulttimme auttavat sen laatimisessa sekä tuovat yrityksesi käyttöön parhaimmat työkalut. Suunnitelma ei ole kertaluonteinen asia, vaan sitä on päivitettävä säännöllisesti. Siinä tilanteessa myös riskit tarkastellaan ja katsotaan, onko toimintaan tullut paljon muutoksia ja kuinka paljon suunnitelmaa pitää niiden pohjalta muuttaa.

Palkkaa turvallisuusjohtaja määräajaksi

Meiltä voit myös palkata turvallisuusjohtajan

Joskus on se tilanne, että työmarkkinoilta ei löydy heti oikeaa henkilöä palkattavaksi tai prosessi kestää liian kauan. Meiltä voit palkata konsultin turvallisuusjohtajaksi muutamaksi kuukaudeksi tai vuodeksi, kunnes saat oman turvallisuusjohtajan tai -päällikön palkattua. Tämä konsulttimme tekee yrityksellesi työtä ja hoitaa näitä tehtäviä sovitun ajan. Lisäksi hän voi perehdyttää uuden henkilön tehtäviin. Riippuen yrityksesi koosta, konsulttimme voi olla joko kokopäiväinen tai puolipäiväinen. Voit palkata hänet joko projektiin tai tekemään päivittäisiä rutiinitehtäviä yrityksesi turvallisuudessa.

Palvelumme asiakkaidemme näkövinkkelistä

Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta

Yrityksemme on suhteellisen pieni, mutta halusimme kartoittaa riskit ja varautua sitä kautta tulevaan. Saimme suhteellisen edullisesti konsultin tekemään työtä kanssamme. Hän oli todella ammattitaitoinen ja neuvoi meitä monessa muussakin turvallisuuteen liittyvässä asiassa. Nyt olemme päivittäneet suunnitelman ja saimme saman konsultin tekemään päivityksen.
Juhani
Riskien kartoitus
Meillä on liikunta-alan yritys ja halusimme tehdä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Palkkasimme konsultin avuksemme ja se oli hyvä, koska meillä ei olisi resurssit riittäneet näiden asioiden tekemiseen ilman apua. Suunnitelma oli hyvä ja se on auttanut meitä sekä asiakkaitamme turvallisempaan toimintaan. Meihin luotetaan asiakkaiden keskuudessa nyt huomattavasti paremmin.
Anne ja Johan
Turvallisuussuunnitelma
Yrityksemme turvallisuuspäällikkö irtisanoutui ja tuntui, että olemme täydellisesti pulassa ilman häntä. Joten pyysimme apua Turvatalkoilta ja saimme muutamassa päivässä sovittua konsultin aloittamaan työt. Hän oli meillä lähes vuoden, joten saimme kaikessa rauhassa etsiä oman turvallisuuspäällikkömme toiminnan häiriintymättä millään lailla. Konsultti oli todella asiansa osaava.
Pauli
Turvallisuuspäällikkö

Usein kysytyt kysymykset

Asiakkaamme ovat kysyneet meiltä näitä kysymyksiä

Turvallisuussuunnitelman laatiminen riippuu ensinnäkin siitä, että onko riskit jo kartoitettu vai aloitetaanko suunnitelma riskien kartoittamisella. Toinen ajallisesti vaikuttava tekijä on yrityksen koko eli kuinka laaja suunnitelmasta tulee. Tilannetta kartoitetaan ensimmäisessä tapaamisessamme.

Kysymykseen voi tulla muutaman viikon sopimus, mutta yhtä lailla voidaan puhua jopa kuukausista tai vuosista. Se riippuu siitä, millainen tarve sinulla on ja tuleeko konsulttimme hoitamaan päivittäisiä tehtäviä vai toimimaan tehtävässä jonkin projektin ajan.

Mitä paremmin henkilökunnan sitouttaa jo riskien kartoituksen aikana, sitä paremmin kaikki sisäistävät turvallisuussuunnitelman. Jokainen työntekijä pystyy arvioimaan oman työnsä riskejä, kun työn koordinoija esittää sopivasti kohdennettuja kysymyksiä.

Varaa meiltä aika tapaamiseen

Me kaikki tiedämme, että turvallisuus ja pelastussuunnitelma ja varsinkin sen laatiminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Siihen kuluu aikaa eikä sitä voi tehdä kiireessä eikä minkään yleistävien mallipohjien avulla. Malleista tosin saa suunta siihen, millainen suunnitelma on hyvä millekin toimialalle toteuttaa. Me kerromme tarkemmin sinulle prosessista, jonka mukaan me toimimme ja miten se etenee. Kerromme myös, mitä välivaiheita siinä on ja millainen aikatauluarvio meillä on. Tarkempi aikataulu selviää siinä vaiheessa, kun tiedämme työn laajuuden ja teemmekö turvallisuus ja pelastussuunnitelman vai pelkästään riskien kartoituksen. Meille on tärkeää, että työ tehdään yhteistyössä ja yrityksesi henkilökunta on hyvin sitoutunutta siihen, että tehtävä tulee aikataulussaan hoidettua.

Turvallisuuskonsultointi
Turvallisuuskonsultointi

Konsulttimme ovat ammattilaisia

Kokeneet turva-alan konsulttimme ovat palveluksessasi

Turvallisuussuunnitelman laatiminen ei ole vain isompien yritysten asia, vaan se on tehtävä myös pienemmissä yrityksissä, jos laki niin määrää. Me olemme yrityksesi apuna, mikäli omat resurssinne eivät riitä suunnitteluun sekä riskien kartoittamiseen. Konsulttimme ovat alan kokeneita konkareita ja monella heistä on pitkä kokemus alalta. He osaavat auttaa sinua kiperissäkin riskienhallinta kysymyksissä. Me koulutamme heitä jatkuvasti, joten viimeisin tieto on aina käytettävissä ja olemme ylpeitä heidän ammattitaidoistaan. Meiltä saat myös turvallisuusjohtajan palkattua, mikäli oma rekrytointiprosessisi kestää liian kauan.

Ota meihin yhteyttä

Konsulttiemme avustuksella turvallisuussuunnitelmasi valmistuu aikataulussa ja se on riittävän kattava.

Me autamme yritystäsi, koska turvallisuussuunnitelman laatiminen vie aikaa ja siinä saattaa olla haasteita. Sen laatiminen on hyvin intensiivistä, joten usein siihen pyydetään apua. Me nimitämme sinun projektiisi yhden tai kaksi konsulttia, riippuen projektisi laajuudesta ja siihen tarvittavasta työmäärästä. Sinun pitää kertoa meille, millaisella toimialalla yrityksesi toimii ja millainen tarve suunnittelulle on. Me varaamme resurssit nopeallakin aikataululla ja saamme projektisi käynnistymään nopeasti. Lopullisen päätöksen projektin aloittamisesta teet vasta, kun olet saanut meiltä tarjouksen.

Turvallisuuskonsultointi    * Emme jaa tietojasi.

    Me huomioimme ympäristön

    Toimintamme on vankasti suuntautunut kestävään kehitykseen. Haluamme tehdä oman osuutemme sen osalta, että ympäristöä säilyy myös tuleville sukupolville. Se tarkoittaa sitä, että tarvitsemamme sähkö tuotetaan mahdollisimman vihreästi sekä materiaalimme on tehty kierrätyspaperille. Omassa toiminnassamme pyrimme välttämään tarpeetonta paperin kierrätystä toimistossamme. Valtaosa tapaamisista pyritään järjestämään etänä joko puhelimitse tai videon välityksellä. Yhdessä omien asiakkaidemme kanssa luomme hyvät ja käytännölliset tavat siirtää tietoa yritystemme välillä. Sähköiset työvälineet ovat niistä tärkeimmät ja toivomme, että sinunkin yrityksesi tekee työtä luonnon hyväksi.

    Tämä sivusto käyttää evästeitä taatakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen