Luokkaretki tähtäimessä

Luokkaretki tähtäimessä

Tähtäimessä kevään luokkaretki!

Syksy saapuu ja koulut ovat aloittaneet arkisen aherruksensa. Useissa luokissa mietitään jo luokkaretkikassan kartuttamisen vaihtoehtoja ja keinoja. 

Koulun luokkaretken varainkeruun aloittamisesta päätetään vanhempainillassa. Varainkeruun säännöt tulisi käydä tarkasti läpi ja vastuuhenkilöt kuten rahastonhoitaja sekä tilitarkastajat tulisi valita yhteisellä sopimuksella. Luokan varainkeruussa tulisi toteutua vapaaehtoisuus, eli kenenkään ei ole pakko osallistua luokan varainkeruuseen mikäli ei halua. Perusopetus on laissa säädetty maksuttomaksi, joten myöskään koulun järjestämät retket eivät saisi aiheuttaa pakollisia ylimääräisiä kustannuksia vanhemmille. 

Luokan varainkeruu ei kuulu opettajan velvollisuuksiin. Vanhempien tulisi valita joukostaan vastuuhenkilöt ja jakaa tehtävät luokkatoimikuntaan kuuluville vanhemmille.

Varainkeruu luokkaretken mahdollistajana

Jokaisella oppilaalla tulisi olla yhtäläinen oikeus osallistua luokan yhteiseen toimintaan. Luokkaretkivaroja kerätään usein talkoilla sekä myyjäisillä. Myös erilaisten varainhankintatuotteiden avulla tapahtuva varainhankinta on nykyään suosittua ja vaihtoehtoja on lukemattomia. Keksit, karkit, pesuaineet sekä muut arkiset käyttötuotteet ovat tavallisia varainhankintaan käytettyjä myyntituotteita. Heijastavat ja ekologiset tuotteet ovat nostaneet suosiotaan viime aikoina. Erilaiset turvallisuutta ja vastuullista kuluttamista edistävät tuotteet ovat järkevä valinta, joita valveutunut nykypäivän kuluttaja arvostaa!

Joka syksy puhuttava aihe on koululaisten turvallisuus liikenteessä. Laki velvoittaa että jalankulkijan on pimeään vuodenaikaan käytettävä asianmukaista heijastinta. Heijastavilla tuotteilla tapahtuva varainhankinta on kaikkien etu. Turvallisuus liikenteessä lisääntyy ja luokkaretkikassa karttuu.

Yhteiset pelisäännöt

Luokkaretkeä suunnitellessa on tärkeä sopia yhteisistä pelisäännöistä sekä vastuun jakamisesta. Tehtävien tulisi jakautua mahdollisimman monelle vanhemmalle, jotta yksittäisen vanhemman taakka ei muodostuisi kohtuuttomaksi. Tällöin luokkaretken eteen tehdyt ponnistelut pysyvät mielekkäinä ja yhteiseen päämärään pääseminen on palkitsevaa.

Näinä poikkeuksellisinä aikoina kannattaa ottaa huomioon myös mahdollinen luokkaretken peruuntuminen. Tällöin yhteisesti kerätyt myyjäisten tai varainkeruun avulla hankitut rahat tulisi käyttää luokan muuhun yhteiseen toimintaan. Yhteisesti kerättyjä rahoja ei palauteta vaan ne käytetään luokan hyväksi muulla tavalla tai säästetään seuraavan vuoden mahdolliseen luokkaretkeen.

Yhdessä kohti tavoitteita

Yhteinen tavoite, kuten luokkaretki parantaa luokan yhteishenkeä ja vahvistaa ryhmään kuuluvuuden tunnetta. Yhteisen päämäärän vuoksi tehdyt ponnistelut ovat palkitsevia ja opettavat oppilaille vastuullisuutta. Opiskelu on myös mielekkäämpää kun on tiedossa kiva luokkaretki jota odottaa!