Varainhankinta on tärkeä osa monen urheiluseuran toimintaa. Joukkueen yhteisellä ponnistuksella rahoitetaan toimintaa ja hankintoja, mutta sillä on myös sosiaalinen ulottuvuutensa.

Urheiluseuran varainhankinta on tärkeää

Onnistunut varainhankinta tuo satoja - usein jopa tuhansia - euroja joukkueen yhteiseen kassaan. Tyypillisesti varoja käytetään kisamatkoihin, välineisiin, jääaikoihin, tuomarikustannuksiin tai esimerkiksi asuihin. Jotkut lajit ovat kalliimpia kuin toiset, tyypillisesti jääajat ja kenttävuokrat nostavat harrastemaksuja. Jotkut joukkueet järjestävät kerätyillä varoilla yhteisiä tapahtumia joissa kasvatetaan ryhmähenkeä.

Mitä vanhemmaksi lapset kasvavat, sitä kalliimmaksi monet harrastukset käyvät. Joukkueille on elintärkeää hoitaa hyviä varainkeruukampanjoita, jotta talous kestää kalliit harrastuskustannukset. Pelimatkat ja niihin kuuluvat yöpymiset rahoitetaan vanhempien omista pusseista, jos joukkueella ei ole varoja.

Varainhankinnan toinen rooli

Varainhankinnalla on myös sosiaalinen ulottuvuutensa. Sen avulla mahdollistetaan vähävaraisten lasten ja nuorten perheille mahdollisuus pysyä harrastuksissa mukana. Vaikka toisilla vanhemmilla on varaa maksaa kaikki kulut helposti, ei näin ole kaikilla. Tämän vuoksi varainhankinta on tärkeää urheiluseuroille myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Kun varainhankintaa osallistuvat talkoona kaikki, mahdollistetaan onnistuminen harrastuksessa monille.

  • Urheiluseurat varainhankinta