Mitkä ovat lapsen harrastuksen kohtuulliset kustannukset?

Miten varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kuulua urheiluseuraan ja harrastaa haluamaansa urheilulajia? Harrastuksen kohtuulliset kustannukset takaavat, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa urheilua ja liikuntaa, eikä harrastaminen ole perheen taloudellisesta tilanteesta riippuvainen. Monien harrastusten kustannukset ovat kasvaneet ja varsin usein vanhempien taloudellinen tilanne estää kalliiden kausimaksujen maksamisen.

Monipuolisella varainhankinnalla on merkittävä rooli urheiluseurojen taloudenhoidossa ja sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi pelaajilta kerättävien kausimaksujen suuruuteen. Näin mahdollistetaan myös vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen harrastustoimintaan.

Monipuolista varainhankintaa

Urheiluseuran varainhankinta kannattaa pitää riittävän monipuolisena. Talkootöihin pitäisi saada mukaan riittävästi aktiivisia vanhempia, jotta kaikki työt eivät kasautuisi aina samojen henkilöiden harteille. Tarpeeksi aktiivisia henkilöitä tekemässä yhdessä asioita joukkueen toiminnan varmistamiseksi takaa sen, että varainhankinta on hauskaa ja mielekästä, eikä muutu taakaksi! Vanhempien tekemä haasteellinen, mutta antoisa työ urheiluseuroissa on avainasemassa, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa.

Kausimaksut

Lähes kaikki urheiluseurat perivät jäseniltään jäsenmaksua, joka onkin useiden seurojen pääasiallinen rahoituslähde. Tällöin saattaa monesti olla niin, että harrastuksen kustannukset nousevat niin korkeiksi, että vähävaraisilla perheillä ei ole mahdollisuutta osallistua. Kannatusjäsenet ovat myös tärkeitä urheiluseuran toiminnan tukijoita.

Myyjäiset

Keskeisessä osassa monien urheiluseurojen varainhankintaa ovat myyjäiset. Esimerkiksi turnausviikonloppuna usein järjestetään makkaran tai leivonnaisten myyntiä. Asiakkaat usein tukevat seuraa mielellään tuotteita ostamalla. Myyjäisten järjestäminen vaatii panostusta vanhemmilta.

Yhteistyö yritysten kanssa

Yritysten järjestämä talkootyö on tärkeä osa urheiluseurojen varainhankintaa. Nuorille sopivia talkootöitä ovat esimerkiksi kauppojen inventaariot, joululahjojen paketointi tai erilaiset siivoustyöt.

Yhteinen talkootyö on tärkeää lapsille ja nuorille, se lisää yhteen kuuluvuuden tunnetta ja kasvattaa vastuullisuutta. Valitettavasti erilaisia talkootöitä voi olla huonosti saatavilla, varsinkin jos ei ole suhteita yrityksiin.

Yritysten mainokset pelaajien pelipaidoissa tuovat myös yrityksille näkyvyyttä, jota vastaan he voivat maksaa urheiluseuroille yhteistyörahaa. Sponsoreiden hankinta olisi paras tapa varainhankintaan, mutta niitä on usein juniorijoukkueen vaikea saada.

Tuotteiden myynti

Erilaisten tuotteiden myynti on perinteinen varainhankinta keino. Erilaisia vaihtoehtoja on nykyään runsaasti tarjolla. Tuotteiden myynti vaatii myös sen, että joukkueessa joku ottaa tehtävän hoitaakseen, kerää tilaukset, toimii yhteyshenkilönä sekä toimittaa tilatut tuotteet eteenpäin.

Myytävistä tuotteista parhaita ovat yleensä arkiset kulutustuotteet, joita tarvitaan jokaisessa kodissa. Nykyään kuluttajat kiinnittävät lisäksi huomiota tuotteiden ekologisuuteen, laatuun, käytännöllisyyteen sekä terveellisyyteen.

Varainhankinnan tärkeä merkitys

Varainhankinnan merkitys urheiluseuralle on erittäin merkittävä. Kausimaksujen kohtuuttomat kustannukset saattavat johtaa siihen, että liikunnan harrastaminen ei enää ole mahdollista jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tämä johtaa siihen, että liikuntaseuroissa tapahtuvasta harrastustoiminnasta tulee vain harvojen etuoikeus.

Taloudenhoidon kannalta on tärkeää, että urheiluseuralla on riittävän monipuolinen varainhankinta mahdollistamassa sen toimintaa. Varainhankinnan avulla voidaan toteuttaa monipuolista ja laadukasta harjoitustoimintaa. Monet urheiluseuran harjoitusleirit ja ulkomaanturnaukset toteutetaan usein myös varainhankinnan avulla.

Yhdessä tekemällä rakennetaan seuralle vanha yhteishenki, joka vaikuttaa positiivisesti myös seuran menestykseen!