Turvatalkoot » Blogi » Projektin riskit ja niiden minimoiminen

Projektin riskit ja niiden minimoiminen

Projektiin liittyy monenlaisia riskejä.

Sillä ei ole merkitystä, millaisia projekteja olet tekemässä, niihin liittyy kuitenkin aina tiettyjä riskejä. Projektin riskit ovat niin yleisiä, että ne eivät voi jäädä huomaamatta. Ne voi kuitenkin välttää, jolloin säästyy aikaa, resursseja sekä rahaa. Projektin koko onnistuminen riippuu siitä, miten hyvin riskit on hallinnassa ja halutaanko kaikki riskit huomioida. Yleisiä riskejä on muutamia, jotka toistuvat projektista toiseen riippumatta siitä, millaisesta projektista on loppujen lopuksi kysymys.

Yleisimmät projektin riskit

Monissa projekteissa vaivaa kerta toisensa jälkeen resurssien puute. Resursseja pitää olla, mutta ei kuitenkaan liikaa. Yhtä usein aikatauluista tehdään työmäärään nähden täysin epärealistiset. Tuntimäärät halutaan mahdollisimman pieneksi, jotta hinta saadaan alas. Se kostautuu kuitenkin jatkossa, jolloin lisäkustannuksia tulee aikataulujen venymisen seurauksena. Samalla se voi olla myös kustannusriski. Budjetissa ei pysytä, joka olisi ehdottoman tärkeää sekä asiakkaan että yrityksen näkövinkkelistä.

Riskien kartoitus on yhtä tärkeää, kun projektin hyvä suunnittelu. Huonon suunnittelun vaikutuksesta vaatimukset saattavat muuttua tai muutoksia tulee hallitsemattomasti. Siinä vaiheessa, kun projekti käynnistetään, pitää ehdottomasti yksityiskohdat olla jo selvillä. Tosin kaikkeen ei voi varautua, koska yllätyksiä voi tulla esimerkiksi kolmansien osapuolien tarjoamana. Viestintä on myös riski varsinkin silloin, jos sitä ei hoideta huolella ja asiakas kokee olevansa pimennossa.

Miten riskejä minimoidaan?

Tärkeätä projektin riskien hallinnassa on se, että niitä on todella mietitty eikä vain kopioitu jostakin aiemmasta projektisuunnitelmasta. Riskeistä on hyvä keskustella myös projektiryhmän kanssa ja samalla antaa heille kullanarvoista tietoa kunkin roolista projektin aikana. Asiakkaaseen on aina pidettävä yhteyttä ja jos ongelmia on, niistä on hyvä antaa asiakkaalle tieto heti eikä viivyttää sitä hamaan tulevaisuuteen. Kaikki eteen tulevat asiat kannattaa kirjata huolellisesti ylös ja huomioida ne seuraavissa projekteissa.

Avainsanat: