Turvatalkoot » Blogi » Turvallisuuden mittaaminen yrityksissä

Turvallisuuden mittaaminen yrityksissä

Turvallisuuden mittaaminen

Turvallisuuden mittaaminen on aivan normaali tapa seurata yrityksen tilannetta. Se kertoo paljon nykytilasta ja siitä, onko mitään kehitystä tapahtunut edellisestä mittauksesta. Yrityksellä on yleensä omat mittaristonsa ja niille on asetettu tavoitetaso, johon pitää pyrkiä. Miten näitä mittareita sitten laaditaan? Mitä pitäisi mitata? Ennen kuin mitään mittareita voidaan laatia, on selvitettävä tarkasti yrityksen tämän hetkinen tilanne ja se onko turvallisuudesta ylipäätään huolehdittu.

Turvallisuuden mittaaminen ja puutteiden korjaaminen

Kun mittarit on asetettu ja huomattu, että turvallisuudessa on puutteita, niiden korjaamiseen käytävä nopeasti käsiksi. Mikäli yrityksellä on itsellään sopivia resursseja, korjaustoimenpiteet voi tehdä sisäisesti. Mikäli taas sopivat resurssit puuttuvat, apua voi saada konsulttiyrityksiltä. Heidän avullaan tehtävät hoituvat ammattimaisesti ja lisäksi voi saada hyvin vinkkejä myös muihin hoidettaviin turvallisuuteen liittyviin asioihin.

Turvallisuuskonsultointi on hyvä tapa puuttua ongelmiin ajoissa. Liian usein yritykset ajattelevat sitä, että konsultointiin kuluu liikaa rahaa eikä siitä ole vastaavaa hyötyä. Todellisuudessa tilanne saattaa olla toinen. Mikäli konsulttiyritys on osaava, voi siihen kulutettu raha loppujen lopuksi tuoda säästöjä, koska turvallisuus on laitettu kuntoon ennen kuin mitään vakavampaa on päässyt tapahtumaan.

Turvallisuusasiat ovat yhteistyötä

Yrityksen turvallisuusasiat ovat ensinnäkin henkilöstön ja johdon yhteistyötä. Kaikista mahdollisista puutteista on kyettävä keskustelemaan maltillisesti ja ne on otettava esille. Turvallisuuskonsultti kuten Turvatalkoot auttaa näiden epäkohtien selvittämisessä sekä neuvoo niiden kuntoon laittamisessa. Tämä kaikki tehdään yrityksesi hyväksi ja yhteistyöllä. Turvallisuutta on helppo mitata silloin, kun mittarit on tehty juuri yrityksesi toimintoja vastaaviksi.